Yenileme Eğitimi Duyurusu

02 HAZİRAN 2018 tarih 30439 no'lu Resmi Gazete'de yayımlanan "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği"  :

Geçici Madde 1 – 01/01/2018 tarihinden önce sicile kaydolanlar bakımından bu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih 32 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca, sicile kayıt tarihi sayılır.

Madde  32 - (6) Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır.

Temel Eğitim Duyurusu

Sayın Meslektaşımız

Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile verilmekte olan "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi" Programının 10. dönemi başlamıştır.

Her bir grup kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. Ankaradaki eğitimler, Türkiye Barolar Birliği Birlik İşmerkezi Kızılay, Karanfil Sokak No:5/62" adresindeki "Prof.Dr.Faruk Erem Avukatevi”nde verilecektir. Ankara dışındaki illerde eğitim yeri ayrıca bildirilecektir.Mevzuat uyarınca eğitim programına katılmak için beş yıllık mesleki kıdeme sahip olmak gerekmektedir. Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır, derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

Gruplara başvuru sırasına göre kayıt alınacak ve gelen talebe göre yeni gruplar açılacaktır. Eğitimin süresi, kesintisiz 10 gün ve 84 ders saatidir. Eğitim ücreti KDV dahil  2.100.00 TL.dır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Bilgi İçin Telefon: 0312 218 93 00

Mail: iktisadiisletme@barobirlik.org.tr

Başlayacak Olan Eğitim Grupları
VAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ 2019/2

VAN BAROSU
29.07.2019/07.08.2019
Hafta İçi:13:00-19:45 Hafta Sonu:10:18:00

Kalan Kontenjan: 8


Başvur

Kontenjanı Dolan Eğitim Grupları
ADANA ARABULUCULUK 2019/7 EĞİTİMİ

ADANA BAROSU SOSYAL TESİSLERİ
16.07.2019 - 25.07.2019
Hafta İçi:13:00-19:45 Hafta Sonu:10:00-19:00

EDİRNE ARABULUCULUK 2019/3 EĞİTİMİ

EDİRNE BAROSU SOSYAL TESİSLERİ
16.07.2019 - 25.07.2019
Hafta İçi:13:00-19:45 Hafta Sonu:10:00-19:00

TRABZON ARABULUCULUK 2019/2 EĞİTİMİ

TRABZON BAROSU
16.07.2019-25.07.2019
Hafta İçi:13:00-19:45 Hafta Sonu:10:00-19:00

VAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ 2019/1

VAN BAROSU
16-25/07/2019
Hafta İçi:13:00-19:45 Hafta Sonu:10:18:00