Temel Eğitim Duyurusu

Sayın Meslektaşımız

Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile verilmekte olan "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi" Programının dokuzuncu dönemi başlamıştır.

Her bir grup kontenjanı 24 kişi ile sınırlıdır. Ankaradaki eğitimler, Türkiye Barolar Birliği Birlik İşmerkezi Kızılay, Karanfil Sokak No:5/62" adresindeki "Prof.Dr.Faruk Erem Avukatevi”nde verilecektir. Ankara dışındaki illerde eğitim yeri ayrıca bildirilecektir.Mevzuat uyarınca eğitim programına katılmak için beş yıllık mesleki kıdeme sahip olmak gerekmektedir. Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır, derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

Gruplara başvuru sırasına göre kayıt alınacak ve gelen talebe göre yeni gruplar açılacaktır. Eğitimin süresi, kesintisiz 8 gün ve 65 ders saatidir. Eğitim ücreti, eğitim materyalleri ve KDV dahil  1.600.00 TL.dır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Kontenjan Durumu İçin Telefon: 0312 292 59 00 Dahili:99200

Mail: suat.oksuz@barobirlik.org.tr

Yenileme Eğitimi Duyurusu

Sayın Meslektaşımız

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin, arabuluculuk eğitimini düzenleyen 26. maddesinin 5. fıkrası gereği  2013-2014 ve 2015 yılında Arabuluculuk Siciline kayıt yaptıran arabulucuların 01.01.2017/31.12.2017 tarihleri arasında yenileme eğitimi almaları ve bu eğitimi aldıklarına dair belgenin bir örneğini mevcut sicil dosyalarına konulmak üzere TC Adalet Bakanlığı Arabuluculuk  Daire Başkanlığı’na göndermeleri  gerekmektedir.

Yenileme eğitimi, Türkiye Barolar Birliği tarafından Ankara’da ve talep edilen il merkezlerinde verilecek olup, eğitim tarihleri daha sonra açıklanacaktır.

Her bir grup kontenjanı 24 kişi ile sınırlıdır. Ankaradaki eğitimler, Türkiye Barolar Birliği Birlik İşmerkezi Kızılay, Karanfil Sokak No:5/62" adresindeki "Prof.Dr.Faruk Erem Avukatevi”nde verilecektir. Ankara dışındaki illerde eğitim yeri ayrıca bildirilecektir.

Gruplara başvuru sırasına göre kayıt alınacak ve gelen talebe göre yeni gruplar açılacaktır. Eğitimin süresi 8 saattir. Eğitim ücreti KDV dahil  250.00 TL.dır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Kontenjan Durumu İçin Telefon: 0312 292 59 00 Dahili: 99200

Mail: suat.oksuz@barobirlik.org.tr

Başlayacak Olan Eğitim Grupları
9. Dönem Osmaniye Grubu

Osmaniye
11.09.2017 - 18.09.2017
Hafta İçi : 13.00 / 19.00 Hafta Sonu : 10.00 / 19.00

Kalan Kontenjan: 20


Başvur

9. Dönem Trabzon Grubu

Trabzon
20.09.2017 - 27.09.2017
Hafta İçi : 13.00 / 19.00 Hafta Sonu : 10.00 / 19.00

Kalan Kontenjan: 48


Başvur

9. Dönem Adana Grubu

Adana Barosu Sosyal Tesisleri
2.10.2017 - 9.10.2017
Hafta İçi : 13.00 / 19.00 Hafta Sonu : 10.00 / 19.00

Kalan Kontenjan: 30


Başvur

Kontenjanı Dolan Eğitim Grupları
9. Dönem Ankara 1.Grubu

Av. Prof. Dr. Faruk Erem Avukat Evi / Kızılay
24.07.2017 - 31.07.2017
Hafta İçi : 13.00 / 19.00 Hafta Sonu : 10.00 / 19.00

9. Dönem Ankara 2.Grubu

Av. Prof. Dr. Faruk Erem Avukat Evi / Kızılay
1.08.2017 - 8.08.2017
Hafta İçi : 13.00 / 19.00 Hafta Sonu : 10.00 / 19.00